Informacje dla par

Pary taneczne

Regulamin powoływania Kadry Federacji Tańca Sportowego-Polska

Skład Kadry Federacji Tańca Sportowego - Polska (stan na dzień 23.03.2015)

Tryb uzyskiwania licencji zawodnika FTS

Od dnia 1 stycznia 2015 roku kluby, które zamierzają delegować swoich zawodników, pary do startu w rywalizacji FTS i WDSF są zobowiązane do posiadania licencji FTS na dany rok kalendarzowy.

Poniżej przedstawiamy tryb uzyskania licencji zawodnika FTS

1. Jeżeli na danym terenie (administracyjny podział kraju) działa wojewódzki związek sportowy FTS będący członkiem wspierającym FTS to zawodnicy chcący posiadać licencję zawodnika FTS mogą to zrobić jedynie za pośrednictwem klubu, który jako szkoła tańca, podmiot działalności gospodarczej lub inna osoba prawna należy do danego wojewódzkiego związku sportowego FTS. Opłata za wydanie licencji zawodnika FTS na dany rok jest przelewana na konto danego wojewódzkiego związku sportowego. Nie ma możliwości uzyskania licencji zawodnika FTS poza działającym na danym terenie wojewódzkim związkiem sportowym FTS.

2. Jeżeli  w danym województwie nie działa wojewódzki związek sportowy, będący członkiem zwyczajnym FTS, wówczas kluby, których tancerze chcą posiadać licencję zawodnika FTS - czyli szkoły tańca, podmioty działalności gospodarczej mogą uczestniczyć w rywalizacji sportowej jako członek wspierający FTS. W tym celu należy przesłać na adres biura FTS podanie o przyjęcie na członka wspierającego FTS wraz z formularzem (format docformat pdf). Po uzyskaniu przez dany klub statusu członka wspierającego FTS klub uiszcza opłatę członkowską zgodnie z obowiązującym cennikime FTS, a następnie uiszcza opłatę za wydanie licencji zawodnika FTS na dany rok (opłata jest przelewana na konto FTS).

 

Informacja dla klubów, trenerów i zawodników biorących udział w Mistrzostwach Polski FTS w sporcie tanecznym.

Pary, które na podstawie wyników Mistrzostw Polski FTS uzyskają prawo nominowania na Mistrzostwa Świata WDSF, Mistrzostwa Europy WDSF lub inne turnieje wymagające nominowania przez organizację krajową będącą członkiem WDSF utracą prawo do nominacji w przypadku niespełnienia przepisów WDSF dotyczących udziału w turniejach niezarejestrowanych oraz w przypadku posiadania licencji uczestniczenia w rywalizacji w sporcie tanecznym innego krajowego związku sportowego działającego na terenie Polski.
Powyższe ograniczenie nie dotyczy udziału w rywalizacji tanecznej organizacji niebędących związkami sportowymi (w tym Polskiego Towarzystwa Tanecznego).

Udział w turniejach WDSF w 2015 r.

Zarząd FTS postanawia, na podstawie podjętej Uchwały Zarządu FTS nr 42/2014 z dn. 07.07.2014, iż od 01.01.2015 na turniejach WDSF będą mogły startować wyłącznie pary posiadające licencję FTS lub innych organizacji przynależnych  do WDSF

Turnieje rankingowe WDSF w Polsce w roku 2014 – zasady organizacji i udziału par tanecznych:
a) organizatorzy lokalni podpisują umowę z FTS w sprawie organizacji turniejów rankingowych WDSF i realizują umowę,
b) w  turniejach rankingowych WDSF organizowanych Polsce prawo startu mają pary znajdujące się w bazie WDSF, w szczególności polskie pary znajdujące się w bazie WDSF.

Turnieje w kategoriach open towarzyszące turniejom rankingowym WDSF w Polsce w roku 2014 - zasady udziału par tanecznych:
a) w  turniejach prawo startu mają pary nominowane przez członków WDSF,
b) w  turniejach prawo startu mają pary PTT (jeśli para powraca do rywalizacji WDSF winna spełniać wymagania określone w przepisach WDSF - WDSF Competition Rules, Rule D.2.4)

Turnieje mistrzowskie i pucharowe WDSF

Pary które uzyskały prawo startu w turniejach mistrzowskich WDSF oraz w pucharach WDSF na rok 2014 na podstawie wyników Mistrzostw Polski PTT i FTS (Dwustopniowy System Rozgrywania MP PTT i FTS) zachowują prawo startu w przedmiotowych turniejach po spełnieniu zasad określonych przepisami FTS i WDSF związanych ze startami w „turniejach nie zarejestrowanych”.
W przypadku nominowania kolejnych par na w/w turnieje w 2014 roku oraz nominowania wszelkich par w następnych latach Zarząd FTS będzie brał pod uwagę wyłącznie pary będące w jurysdykcji FTS tzn. te, które będą posiadały licencję FTS.
Zarząd FTS nie ma możliwości podejmowania decyzji w stosunku do osób prawnych i fizycznych nie związanych w żaden sposób z Federacją. Przypominamy, że wszelkie decyzje w stosunku do zawodników i sędziów posiadających licencje WDSF na rok 2014, które zapadły w okresie obowiązywania porozumienia pomiędzy PTT i FTS obowiązywać będą do końca bieżącego roku.
Zarząd FTS jednocześnie informuje wszystkich zainteresowanych, że obecnie Federacja nie dysponuje środkami umożliwiającymi finansowanie kosztów związanych z uczestniczeniem par w turniejach mistrzowskich i pucharowych WDSF. Sytuacja ta ulegnie zmianie w ostatnim kwartale bieżącego roku w wyniku podjętych działań wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki.


Uzyskiwanie  kart ID WDSF – tryb uzyskiwania
Zgłoszenie na stronie WDSF https://www.worlddancesport.org/cards/Form/Register
Przesłanie dokumentów na adres biura FTS, Plac Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg, wpłata na konto FTS kwoty wynikającej z cennika FTS http://www.fts-taniec.pl;
dane do przelewu: Federacja Tańca Sportowego, PKO BP O/Elbląg  nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650

Mistrzostwa Polski FTS 2015 – system kwalifikacji
MP FTS 2015 odbędą się kategoriach wiekowych:
a) Juniorzy Starsi, Młodzież , Młodzież starsza, Dorośli, Seniorzy I, Seniorzy II –termin zimowy.
b) Dzieci Starsze, Juniorzy Młodsi – termin jesienny.
w tańcach standardowych, tańcach latynoamerykańskich i 10 tańcach.

Zarząd FTS ustala następujący system uzyskania nominacji do MP FTS 2015 (nie dotyczy kategorii Dzieci Starszych i Juniorów Młodszych oraz Seniorów):
a) pary z pierwszej 50 rankingu WDSF;
b) 48 par według wyników turniejów WDSF 2014 w Polsce i turniejów open
(w kategoriach wiekowych) towarzyszącym turniejom WDSF 2014 w Polsce;
c) 24 pary z rankingu GPP EKSTRAKLASY TANECZNEJ FTS;
d) 1 para nominowana przez Okręgowy Związek Sportowy – członka FTS;;
e) Pary wyłonione w trakcie rundy kwalifikacyjnej rozegranej w dniu mistrzostw 
w ilości  1/3 ilości startujących w tej rundzie par.


Uwagi:

1. Pary uzyskują kwalifikacje w swojej dotychczasowej  kategorii wiekowej
i zachowują kwalifikacje w przypadku przejścia do kategorii starszej.
2. Pary kategorii Młodzieży i Młodzieży Starszej, które uzyskały kwalifikację mogą startować w MP FTS również w kategorii starszej.