Zgłoszenie turnieju do kalendarza imprez:

1. Wniosek o przynanie praw organizacji turnieju FTS -> doc -> pdf

- należy przesłać nie później niż 6 tygodni przed planowaną datą rogrywania zawódów tanecznych na adres fts.taniecsport.pl@gmail.com

2. Regulamin turnieju FTS - wzór -> doc -> pdf

- należy przesłać nie później niż 4 tygodni przed planowaną datą rogrywania zawódów tanecznych na adres fts.taniecsport.pl@gmail.com

Przed przesłaniem wniosku lub regulaminu turnieju należy uzyskać zgodę właściwego terytorialnie zarządu wojewódzkiego związku sportu tanecznego członka zwyczajnego FTS.