Karty WDSF

Informacja dla par, które chcą startować w zawodach WDSF od 01.01.2015 r.

Uzyskiwanie numeru MIN/karty WDSF - wymagania:
1. Wypełnienie na stronie WDSF odpowiedniego formularza (formularz dostępny pod adresem: https://www.worlddancesport.org/Cards/Athlete/Form/Register
UWAGA!
Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza. Prosimy o niewpisywanie angielskich odpowiedników imion - należy wpisać imię w języku polskim i nazwisko bez polskich liter (ą,ę,ń,ó itp.)

2. Formularz po wypełnieniu należy zatweirdzić i wydrukować.
W przypadku zawodników niepełnoletnich formularz podpisuje również opiekun osoby niepełnoletniej.
Formularz należy podpisać i wpisać datę złożenia/wypełnienia formularza w miejscach oznaczonych: signature and date.

3. Do formularza należy dołączyć:
- 2 jednakowe! fotografie o wymaganych wymiarach
- kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód, paszport lub legitymacja szkolna gdy zawodnik jest niepełnoletni a nie posiada paszportu; w przypadku zawodnika niepełnoletniego należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość opiekuna osoby niepełnoletniej)
- potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł (zgodnie z obowiązującym cennikiem FTS). Prosimy o przelanie na konto dokładnej kwoty wskazanej w cenniku FTS - nie należy przesyłać pocztą wraz z dokumentami równowartości tej kwoty w PLN, CHF, EUR. Opłata w obowiązującej wysokości - 40 PLN musi być przelana na konto!

Komplet dokumentów wraz z potwierdzeniem przelania na konto wymaganej opłaty należy przesłać:

A. W przypadku zawodnika będącego członkiem klubu, który należy do wojewódzkiego związku sportowego FTS  - dokumenty przesyłane są na adres wojewódzkiego związku sportowego FTS, a opłata za nadanie numeru MIN jest wpłacana na konto danego wojewódzkiego związku sportowego FTS. Dokumenty przesłane bezpośrednio do biura FTS poza działającym na danym terenie wojewódzkim związkiem sportowym FTS (podział administracyjny kraju) będą odsyłane do zawodnika.

B. W przypadku zawodnika, który należy do klubu, który nie należy do wojewódzkiego związku sportowego FTS co należy rozumieć jako - na jego obszarze administracyjnym nie działa żaden wojewódzki związek sportowy FTS - zawodnik przesyła dokumenty, za pośrednictwem klubu, który musi być członkiem wspierającym FTS,  na adres biura FTS, a opłata za nadanie numeru MIN jest wpłacana na konto FTS za pośrednictwem tego klubu.

Pary, które już mają nadany numer MIN lub posiadają kartę WDSF, aby pozostać od 01.01.2015 r. aktywnym zawodnikiem WDSF i móc startować w rywalizacji WDSF muszą wykupić licencję zawodnika FTS.