Informacje dla sędziów

Sędziowie

Obowiązkowe szkolenie sędziowskie
W dn. 17-18.10.2014 w Elblągu odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla sędziów FTS i kandydatów na sędziów FTS.
Miejsce szkolenia: Elbląg, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Pl. K. Jagiellończyka 1.
Koszt udziału w szkoleniu: 400 zł

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty do dn. 15.10.2014 r. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: fts.poland@gmail.com

Dokumenty do pobrania:
- PROGRAM SZKOLENIA
- Karta zgłoszenia


Egzaminy sędziowskie
Kolegium Sędziowskie FTS informuje, że 19 października 2014 roku w Elblągu odbędzie się egzamin na drugą i pierwszą kategorię sędziowską FTS.

Termin zgłoszeń i wpłat: 15.10.2014
Termin egzaminu: 19.10.2014
Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”
Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1  
82-300 Elbląg

Warunki przystąpienia do egzaminu:
- Znajomość przepisów sędziowskich FTS
- Wpłacenie opłaty zgodnie z cennikiem do 15.10.2014 r.
Wpłaty należy dokonać na konto:
Federacja Tańca Sportowego, Bank: PKO BP o/Elbląg nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650
z dopiskiem: egzamin sędziowski
- Znajomość figur tanecznych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2
- Przesłanie formularza zgłoszeniowego do 15.10.2014 r. na adres:
Federacja Tańca Sportowego
pl. K. Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
lub mailem:
fts.poland@gmail.com

Załączniki:
- Formularz zgłoszenia
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2

Wpis na listę sędziów na rok 2015 - AKTUALIZACJA
Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu FTS nr 49/2014 z dn. 10.09.2014 r. termin złożenia dokumentów niezbędnych do wpisania na listę sędziów FTS na rok 2015 zostaje przedłużony do dnia 15.10.2014 r.

Komunikat z dn. 10.09.2014
Zarząd FTS oświadcza, że przepisy sędziowskie FTS dotyczą wyłącznie działalności sędziów FTS w ramach prowadzonej przez FTS rywalizacji.
FTS nie zamierza kwestionować uprawnień sędziowskich nabytych w innej organizacji.
Ewentualne ograniczenia w korzystaniu z uprawnień sędziego FTS wynikać mogą wyłącznie z jego czynnego uczestniczenia w rywalizacji prowadzonej przez inną krajową organizację mającą charakter związku sportowego lub przez międzynarodową organizację nieuznawaną przez WDSF zgodnie z przepisami WDSF.

Wpis na listę sędziów WDSF
Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 41/2014 z dn. 07.07.2014 r. FTS nominuje na listę sędziów WDSF na rok 2015 wyłącznie sędziów posiadających licencję FTS.

Wpis na listę sędziów na rok 2015
Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu FTS nr 40/2014 z dn. 07.07.2014 r. ostateczny termin złożenia dokumentów niezbędnych do wpisania na listę sędziów FTS na rok 2015 ustalony został na dzień 05.09.2014.
Wymagania:
- złożenie formularza sędziego FTS (nie dotyczy przedłużenia licencji )
- złożenie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje sportowe (nie dotyczy sędziów skrutinerów i przedłużenia licencji )
- udział w szkoleniu sędziowskim w dniach 17-18.10.2014
- wniesienie opłaty licencyjnej zgodnej z cennikiem do dnia 15.10.2014
- wniesienie opłaty za szkolenie sędziowskie do dnia 15.10.2014
Wymagane dokumenty należy przesłać do biura FTS.


Szkolenie dla kandydatów na sędziów FTS

W dn. 05.07.2014 w Elblągu odbędzie się szkolenie dla sędziów, którzy nie mają kwalifikacji instruktora tańca sportowego lub trenera sportowego. W szkoleniu mogą uczestniczyć sędziowie mający uprawnienia sędziowskie w innych organizacjach tanecznych. Ukończenie szkolenia będzie upoważniało do wystąpienia do FTS-u o uzyskanie licencji sędziego FTS na rok 2015.

Miejsce szkolenia: Elbląg, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Pl. K. Jagiellończyka 1.
Koszt szkolenia: 100 zł od osoby

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty do dn. 04.07.2014 r. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: fts.poland@gmail.com

Dokumenty do pobrania:
- PROGRAM SZKOLENIA
- Karta zgłoszenia

Nominowanie sędziów i chairman do uzyskania licencji WDSF - Zarząd FTS dokonał nominacji na rok 2014.

Przepisy sędziowskie

Formularz sędziego FTS/WDSF