Skład Zarządu

Władze Federacji Tańca Sportowego - kadencja 2014* - 2015:

Skład Zarządu:
Prezes – Franciszek Witos
Wiceprezes – Antoni Czyżyk
Wiceprezes – Tadeusz Krupiński
Skarbnik – Andrzej Golonka
Sekretarz Generalny – Antoni Grycmacher
Członek Zarządu – Tomasz Konury
Członek Zarządu - Tomasz Dorosz
Członek Zarządu - Patryk Mierzwa
Członek Zarządu - Adam Zięciak
Członek Zarządu - Katarzyna Grzęska
Członek Zarządu - Rafał Mikoś

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Marek Kucharczyk
Wiceprzewodniczący - Zbigniew Zasada
Sekretarz - Jarosław Grunt
Członek - Krzysztof Dąbkowski
Członek - Tomasz Jabłoński

*Wybory uzupełniające odbyły się w dn. 07.07.2014 r. oraz 14.12.2014