Szkolenia taneczne

AKTUALNE

Kurs instruktora sportu w tańcu sportowym - edycja 2015

Federacja Tańca Sportowego organizuje nabór na KURS INSTRUKTORA SPORTU W TAŃCU SPORTOWYM - edycja 2015

- sesja zjazdowa planowana jest w dniach: 20.06 – 03.07.2015
- egzamin: 4-5 lipca 2015  
- miejsce zajęć i egzaminu: Centrum Spotkań Europejskich Światowid, pl. Jagiellończyka 1 w Elblągu

- wymagania: wykształcenie średnie, posiadanie klasy tanecznej min. B lub II klasy sportowej w tańcu sportowym, lub ukończony kurs Ministerstwa Kultury i Sztuki – specjalność taniec towarzyski i posiadanie weryfikacji instruktorskiej minimum kategorii III, dobry stan zdrowia;

- wymagany komplet dokumentów: podanie, potwierdzona za zgodność kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o ubezpieczeniu, 2 fotografie, poświadczone za zgodność kopia dowodu osobistego oraz zaświadczenia: 1) o posiadaniu klasy tanecznej min. B lub II klasy sportowej 2) kopia legitymacji Ministerstwa Kultury i Sztuki i weryfikacje instruktorskie minimum kat. III; dowód wpłaty;

Zaliczenie praktyk, zajęć teoretycznych i zdanie egzaminu prowadzi do uzyskania stopnia instruktora sportu w tańcu sportowym

- koszt: 2 100 zł

- zgłoszenia: mailowo na adres: fts.poland@gmail.com


ARCHIWUM

Szkolenie dla par z Pietro Braga

Federacja Tańca Sportowego zaprasza na szkolenie z zakresu tańców standardowych ze znanym i cenionym włoskim trenerem Pietro Braga, które odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2014 r. w Elblągu.
W ramach szkolenia odbędzie się 6 lekcji grupowych, lekcje indywidualne oraz practice.

Udział we wszystkich zajęciach grupowych jest BEZPŁATNY dla par, które wzięły udział w turnieju Baltic Cup w Elblągu (17-19.10.2014) lub Polish Cup w Warszawie (8-9.11.2014) w kategoriach: Junior II, Youth i Adults. Pozostałe pary muszą zapłacić za udział w szkoleniu 200 zł od osoby.

Data szkolenia: 12-13.12.2014
Miejsce szkolenia: Centrum Spotkań Europejskich Światowid, PL. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
W ramach szkolenia uczestnicy wezmą udział w 6 godzinach zajęć zbiorowych:
- 12 grudnia - 3 lekcje: 17.00 – 17.45, 17.45 – 18.30, 19.15 – 20.00
- 13 grudnia - 3 lekcje: 9.45 – 10.30, 10.30 – 11.15, 12.00 – 12.45
Osoby zainteresowane mogą zapisać się na lekcje indywidualne, cena 1 lekcji: 120 Euro.

Wszelkie zapytania prosimy kierować mailowo na adres: fts.poland@gmail.com

Szkolenie dla kandydatów na sędziów FTS

W dn. 05.07.2014 w Elblągu odbędzie się szkolenie dla sędziów, którzy nie mają kwalifikacji instruktora tańca sportowego lub trenera sportowego. W szkoleniu mogą uczestniczyć sędziowie mający uprawnienia sędziowskie w innych organizacjach tanecznych. Ukończenie szkolenia będzie upoważniało do wystąpienia do FTS-u o uzyskanie licencji sędziego FTS na rok 2015.

Miejsce szkolenia: Elbląg, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Pl. K. Jagiellończyka 1.
Koszt szkolenia: 100 zł od osoby

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty do dn. 04.07.2014 r. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: fts.poland@gmail.com

Dokumenty do pobrania:
- PROGRAM SZKOLENIA
- Karta zgłoszenia

 

Szkolenie dla par z Giordano Vanone

Federacja Tańca Sportowego zaprasza na szkolenie z zakresu tańców standardowych ze znanym i cenionym włoskim trenerem Giordano Vanone, które odbędzie się w dniach 5-6-7 lipca w Elblągu.
W ramach szkolenia odbędzie się 6-8 godzin zajęć grupowych, lekcje indywidualne oraz practice.
Udział we wszystkich zajęciach grupowych jest BEZPŁATNY dla par, które wezmą udział w najbliższym turnieju XXI Ray Rose Polish Open Championships w Olsztynie w kategoriach: Junior II, Youth i Adults.

Data szkolenia: 5-7.07.2014
Miejsce szkolenia: Centrum Spotkań Europejskich Światowid, PL. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg

W szkoleniu z zakresu tańców standardowych mogą wziąć udział pary kategorii: Junior II, Młodzież, Dorośli i Seniorzy.
Dla par, które brały udział w XXI Ray Rose Polish Open Championships w Olsztynie szkolenie jest bezpłatne. Pozostałe pary muszą zapłacić za udział w szkoleniu 200 zł od osoby.

W ramach szkolenia uczestnicy wezmą udział w 6 godzinach zajęć zbiorowych:
- 5 lipca - 4 godziny zajęć: 12.00 - 13.30, 16.30 - 18.00
- 6 lipca - 2 godziny zajęć: 10.00 - 11.30
Osoby zainteresowane mogą zapisać się na lekcje indywidualne, cena 1 lekcji: 130 Euro.

Organizator może zarezerwować dla chętnych zakwaterowanie w cenie 40 zł od osoby za 1 dobę (cena nie uwzględnia śniadania).

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy przesyłać mailowo na adres: fts.poland@gmail.com do 1 lipca 2014 r.
Na ten sam adres mailowy można zgłaszać zapotrzebowanie na lekcje indywidualne (również do 1 lipca).

Szkolenie z pozyskiwania środków na sport taneczny

Federacja Tańca Sportowego zaprasza członków i sympatyków sport tanecznego do wzięcia udziału w szkoleniu „Źródła finansowania sportu tanecznego i promocja tańca”.
Szkolenie odbędzie się w dn. 06.07.2014 w CSE „Światowid” w Elblągu.

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 100 zł. Opłata zawiera serwis kawowy i lunch oraz uczestnictwo w szkoleniu.
Termin zgłoszeń: do 01.07.2014 na adres: fts.poland@gmail.com

Program szkolenia-->>